» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty, które ponosi Rodzic w związku z pobytem  dziecka w żłobku.

Nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego,

uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszej placówce w roku szkolnym 2021/22:

1450 zł

Opłata rekrutacyjna 350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku;
 • ubezpieczenie NNW;
 • 4 posiłki dziennie;
 • wodę i soki dostępne dla dzieci bez ograniczeń;
 • uroczyście obchodzone urodzinki każdego dziecka;
 • pakiet zdjęć (najczęściej o tematyce świątecznej);
 • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze, jak i higieniczne;
 • bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok;
 • zajęcia otwarte dla Rodziców;
 • internetowy system komunikacji z placówką „Iprzedszkole”;
 • pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sali dla rodziców;

Ulgi w opłatach czesnego :

* placówka honoruje Kartę Dużej Rodziny, w ramach której oferuje następujące ulgi:

– 50% zniżki na opłatę wpisowego

– 20% rabatu w opłacie czesnego w przypadku uczęszczania dla każdego dziecka

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie czesnego 90 zł/miesięcznie na każde z nich;

* zwrot stawki żywieniowej – 7 zł za każdą prawidło zgłoszoną nieobecność dziecka (na wniosek Rodzica).