» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty, które ponosi Rodzic w związku z pobytem  dziecka w żłobku.

Nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego,

uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszej placówce w roku szkolnym 2022/23:

1650 zł

Opłata rekrutacyjna 400 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku;
  • ubezpieczenie NNW;
  • 4 posiłki dziennie;
  • wodę pitną dostępną dla dzieci bez ograniczeń;
  • wizyta fotografa (najczęściej w grudniu);
  • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze, jak i higieniczne;
  • bogaty kalendarz imprez żłobkowych przez cały rok;
  • zajęcia otwarte dla Rodziców;
  • internetowy system komunikacji z placówką „LiveKid”;
  • pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sali dla rodziców;

Ulgi w opłatach czesnego :

* zwrot stawki żywieniowej – 9 zł za każdą prawidło zgłoszoną nieobecność dziecka (na wniosek Rodzica).