» Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Nasze drogowskazy:
„Dziecko akceptowane uczy się wiary w siebie.
Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
Dziecko otoczone wyrozumiałością -uczy się cierpliwości.
Dziecko otoczone aprobatą- uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem-uczy się , że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu , które potrafi się dzielić- uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie- uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa- uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią -uczy się radości życia.”
Dorothy Law Nolte
za : Dryden G., Vos J. „ Rewolucja w uczeniu”

Posag życiowy dziecka – WARTOŚCI, NORMY, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE.
Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali wartości, normy i umiejętności społeczne, które pozwolą im bezkolizyjnie iść przez życie, by potrafili traktować trudności lub niepowodzenia jako zadania do wykonania, by czuli się szczęśliwi i byli przyjaznymi partnerami dla swego otoczenia.

„Wychowanie bez granic i reguł przypomina ruch pojazdów po ulicach przy skasowanych znakach drogowych. Nieuniknioną konsekwencją będą kolizje, katastrofy, wypadki”.
J Sakowska „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Idee pracy w naszym żłobku zawieramy w kilku hasłach:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
głód ruchu dzieci – potrzeba aktywności fizycznej jest jedną z dominujących potrzeb w tym wieku. Zatem stwarzamy warunki, aby była zaspokojona podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w salach, w parku, na placu zabaw i w sali gimnastycznej;
aktywność fizyczna dzieci jest niezbędnym warunkiem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka.

Dostarczając dzieciom różnorodnych doświadczeń podczas zajęć ruchowych dbamy, by poznawały one swoje możliwości i pragnęły same eksplorować otoczenie, poznawać świat;
– zbyt mało czasu na świeżym powietrzu, brak życia podwórkowego to znak czasów.

W codziennym planie dnia, jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z zajęć na świeżym powietrzu bawiąc się na placu zabaw, w parku na spacerach.

Ćwiczymy ciało i mózg – w naszej placówce przykładamy dużą wagę do stwarzania dzieciom warunków sprzyjających indywidualnemu i wszechstronnemu rozwojowi zarówno w sferze rozwoju umysłowego jak i fizycznego. W naszej ofercie zajęć znajdują się:
– różnorodna oferta zajęć dodatkowych
– zabawy matematyczne
– zabawy badawcze
– zajęcia ruchowe
– uczenie się poprzez stawianie zadań do wykonania
– uczenie się poprzez doświadczanie świata
– kształtowanie otwartości w myśleniu, oswajanie dzieci z nowoczesnymi technikami multimedialnymi- tablica interaktywna, dochodzenie do rozwiązań problemu różnymi drogami, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.

Bezpieczny Brzdąc – bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet, dbamy o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw i ich pobytu w żłobku. Zależy nam, by nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Jednakowo ważne jest dla nas bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

Samodzielny, zaradny Brzdąc – zdobywanie coraz większej samodzielności w codziennych czynnościach oraz w myśleniu i działaniu praktycznym, to oznaka postępującego rozwoju dziecka. Kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci samodzielności w czynnościach samoobsługowych stosownie do wieku i indywidualnych możliwości dzieci. Zachęcamy dzieci do samodzielnego eksplorowania otoczenia i poznawania go poprzez osobiste doświadczanie, chwalimy je za przejawianą ciekawość świata i samodzielność w jego poznawaniu. Uczymy się przez zabawę!

Zabawa to podstawowa forma aktywności dziecka w tym wieku. Każda nowa umiejętność, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń odbywa się poprzez odpowiednio zaplanowaną i zorganizowaną zabawę.

System wychowawczy – normy, granice, wymagania, bezpieczeństwo.
W systemach wychowawczych kładziemy nacisk na wzmacnianie pożądanych dziecięcych zachowań, nagradzanie ich i zachęcanie do ich powtarzania. W celu wygaszania niepożądanych zachowań pozwalamy dziecku skonfrontować się z negatywnymi konsekwencjami jego aktywności, uprzednio ostrzegając przed nieuchronnością tych konsekwencji. Praca wychowawcza w grupach oparta jest o systemy wychowawcze w grupach skorelowane z programem wychowawczym i programem profilaktycznym.

Kadra – młoda, dynamiczna i stale doskonaląca się i ucząca, kreatywna, otwarta na ludzi i świat. Opiekun jest przyjacielem dziecka, dziecko jest podmiotem oddziaływań opiekuna. Niezwykle ważnym obszarem pracy jest otwartość w komunikacji z dziećmi, Rodzicami i innymi nauczycielami.

Rodzice powierzają nam obdarzając nas zaufaniem swój skarb – dziecko,

My staramy się zapewnić jak najlepsze wychowanie, opiekę i edukację dbając jednocześnie, by dzieci przeżywały w naszej placówce szczęśliwe dzieciństwo.