» Oferta

OFERTA

W ramach czesnego żłobek Bayerek w Rumi ma w swojej ofercie listę zajęć, które w najlepszy sposób oddziałują na dziecko i rozwijają jego zainteresowania

Kuchcikowo
Gotowanie z dziećmi to niedoceniane, a jakże wartościowe zajęcie…
To nie tylko ogromna frajda i radość, ale również nauka i przełamanie barier związanych z obawą przed niektórymi produktami spożywczymi. Najlepszym sposobem, aby zapoznać dzieci z wartościowymi produktami oraz zachęcić do ich spożywania, jest nauka poprzez zabawę oraz wspólne gotowanie.
Dzięki kulinarnym zabawom w Żłobku Bayerek dzieci mogą obejrzeć z bliska artykuły spożywcze, a także poznać ich historię w zabawnej formie animacji i zabaw językowych. Kontakt bezpośredni z „pierwotną” formą produktów sprawia, że maluchy przełamują niechęć i strach przed żywnością, której na co dzień nie jadają. Aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu potraw, dowartościowuje nasze maluchy i daje im poczucie samodzielności.

Zajęcia z elementami sensoplastyki
Zajęcia z elementami sensoplastyki stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Dzięki temu wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory oddziałujemy bowiem na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im zaś jest ich więcej tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle – zarówno w przypadku małego dziecka, jak i u osób dorosłych. Sensoplastyka w naszym żłobku jest pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka. Podczas zabaw z elementami sensoplastyki wpływamy na rozwój kreatywności dzieci oraz naukę twórczego myślenia. Sprzyja ona relaksacji i budowaniu poczucia szczęścia, zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.

Rytmika
Podczas zabaw muzyczno-ruchowych dzieci zaspokajają potrzebę aktywności, także tej spontanicznej, która jest charakterystyczna na tym etapie rozwoju. Taniec, śpiew, zabawy muzyczne, rytmiczne, ruchowe spełniają bardzo wiele ważnych funkcji:

• kształcą poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
• integrują rówieśników,
• uczą współpracy w grupie,
• pozwalają na tworzenie nowych więzi społecznych,
• przygotowują dzieci do lepszego funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego w przyszłości, czy to w szkole, czy też w życiu codziennym,
• rozwijają w dzieciach pozytywne zachowania,
• kształtują motorykę; koordynację ruchowo- wzrokowo- słuchową, skoczność, szybkość, wytrzymałość, winność, zręczność i gibkość.

Motoryka
Rozwój fizyczny dziecka jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Każdy Brzdąc przyswaja nowe umiejętności ruchowe adekwatnie do swojego wieku i możliwości. Poznawanie świata i przetwarzanie odbieranych z zewnątrz bodźców ma na celu ukształtowanie młodego organizmu i nadanie mu odpowiedniej sprawności.
Z rozwojem fizycznym łączy się pojęcie motoryki, czyli ogólnej sprawności fizycznej. Motoryką małą określa się ruchy palców i dłoni. Przykładami czynności wymagających dobrze ukształtowanej motoryki małej są:
• malowanie,
• lepienie z plasteliny,
• zapinanie guzików.
Motoryka duża zaś to priorytet w rozwoju ruchowym dziecka i obejmuje wszelkie ruchy angażujące całe ciało lub jego większą część, tj.:
• bieganie i skakanie,
• gry w piłkę,
• rzucanie,
• jazda na rowerze.

Doświadczenia Małego Odkrywcy
Zabawy badawcze pomagają dzieciom już od najmłodszych lat zrozumieć otaczający świat. Odpowiednio realizowane – wspierają ich poczucie sprawczości, myślenie przyczynowo-skutkowe i umiejętność przestrzegania zasad. W trakcie prowadzenia takich zabaw zauważamy, że coraz bardziej skupiają się na badawczej aktywności i dokonują coraz liczniejszych obserwacji. Chętniej i samodzielnie dodają substancje, obserwują zmieniające się kolory, skupiają się na eksperymencie – i próbują zadawać pierwsze pytania. Dlatego też zabawy z elementami eksperymentowania i doświadczania są bardzo ważnym elementem codziennych zajęć i zabaw w Żłobku Bayerek w Rumi.

Czytanie na dywanie
Czytając dziecku zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas komputer ani telewizja. Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, patrzymy na nie z miłością, poświęcamy mu czas. W zrozumiały dla niego sposób przekazuje mu, że jest dla nas ważne. To właśnie dzięki poczuciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne. Zdobywa też istotne kompetencje intelektualne: uczy się języka oraz myślenia. Współczesny człowiek musi umieć samodzielnie myśleć i podejmować decyzje. Powinien też swobodnie i poprawnie posługiwać się językiem, który dla każdego z nas jest prawdziwą wizytówką – w szkole, w pracy i w życiu. Język to przecież podstawowe narzędzie myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji z ludźmi i udziału w kulturze. Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu wartości. Czytając dziecku – poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamy języka literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną.

Zabawy plastyczne
Edukacja plastyczna ma bardzo duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Nie tylko rozwija ona wrażliwość, kształtuje poczucie estetyki, ale jest też formą ćwiczeń motoryki małej. Dodatkowo swobodna ekspresja plastyczna pomaga w regulacji emocji: rozładowuje napięcia, pełni funkcję kompensacyjną oraz wzbudza pozytywne emocje. Przemyślane prowadzenie edukacji plastycznej w żłobku ma więc bardzo duże znaczenie. Inspiruje dzieci, pobudzać do kreatywnego działania i zaznajamia je z różnymi technikami.