» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaCzynnośćOpis
6:30 – 8:00Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.
* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.
* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).
* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.
8:00 -8:15 Poranna gimnastyka. *Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 8:30 – 9:00 Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem oraz śniadanie. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.
9:00 – 9:45Zajęcia wychowawczo dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu.
*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.
*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.
*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.
*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.
9:45 – 10:00 Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
10:00 – 10:15II Śniadanie.*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.
10:15 – 10:45Zajęcia wychowawczo dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu.
*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.
*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.
*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.
10:45 – 11:00Czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem.
*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.
11:00 – 11:30Obiad.
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.
11:30 – 13:45Odpoczynek poobiedni.
*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.
*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.
13:45 – 14:00Wybudzanie dzieci, czynności sanitarno-higieniczne przed podwieczorkiem.
*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14:00 – 14:30
Podwieczorek.
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
14:30 – 15:00Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.
*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.
Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.
15:00 – 17:00Zabawy popołudniowe.*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci.
*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym żłobku.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.