» Dla rodziców » Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

14 grudnia 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Państwo, na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym informujemy Państwa o obowiązku złożenia oświadczenia (druk do odbioru w sekretariatach placówek) do dnia 14 stycznia 2022 roku. Niezastosowanie się do wyżej wymienionego terminu lub odmowa złożenia oświadczenia skutkuje brakiem możliwości pozyskania dofinansowania. Dziękujemy.